Södermanlands Nyheter's logotype

Södermanlands Nyheter

Local News · Nyköping, Sweden

SN Print

Målgruppsdata printläsare

Interests

55
Age
52%
Males
48%
Females
Source: Kantar Sifo
Orvesto Konsument Helår 2018

Ålder

16-24
7%
25-34
9%
35-44
13%
45-54
18%
55-64
21%
65-80
33%
Source: Kantar Sifo
Orvesto Konsument Helår 2018

Civilstånd

Ensamstående
17%
Gift/Sambo
76%
Source: Kantar Sifo
Orvesto Konsument Helår 2018

Sysselsättning

Heltidsarbetande
42%
Deltidsarbetande
11%
Egen företagare
6%
Studerande
5%
Pensionär, Arbetslös & Annat
36%
Source: Kantar Sifo
Orvesto Konsument Helår 2018

Utbildning

Grundskola
22%
Gymnasium
32%
Högskola Max 2 år
18%
Högskola längre
28%
Source: Kantar Sifo
Orvesto Konsument Helår 2018

Boendeform

Bostadsrättslägenhet
20%
Hyreslägenhet
13%
Villa/Radhus
60%
Jordbruksboende/annan bostadsform
7%
Source: Kantar Sifo
Orvesto Konsument Helår 2018

Hushållsinkomst / år

Har Ingen Inkomst - 197 999kr
6%
198 000 - 299 999kr
11%
300 000 - 503 999kr
20%
504 000 - 1 007 999kr
42%
Över 1 008 000kr
14%
Source: Kantar Sifo
Orvesto Konsument Helår 2018
Click the button on products to create an inquiry