Linköpings-Posten's logotype

Linköpings-Posten

Local News · Linköping, Sweden

Linköpings-Posten

Linköpings-Postens målgrupp består av alla som bor i och omkring Linköping kommun. Det är en salig blandning av människor som vill få reda på de senaste nyheterna i sitt område.

Interests

Musik, Hälsa och friskvård, Semestra i Sverige, Semestra Utomlands, Prova nya maträtter

16-80
Age
44%
Males
56%
Females
Source: Orvesto Konsument
2017. Helår.

Åldersfördelning (procent)

16-24
7%
25-34
10%
35-44
14%
45-54
17%
55-64
18%
65-80
34%
Source: Orvesto Konsument
2017. Helår.

Sysselsättning

Heltisdsarbetande
43%
Deltidsarbetande
11%
Egen företagare
3%
Studerande
7%
Föräldraledig
1%
Pensionär
33%
Långtidssjukskriven
1%
Arbetslös
2%
Annat
1%
Source: Orvesto Konsument
2017. Helår.

Högsta utbildning

Grundskola
21%
Gymnasium
33%
Högskola max 2 år
13%
Högskola längre
37%
Source: Orvesto Konsument
2017. Helår.

Hushållsinkomst/år

0 - 197 999 SEK/år
10%
198 000 - 419 999 SEK/år
21%
420 000 - 779 999 SEK/år
37%
780 000 - Över 1 008 000 SEK/år
23%
Ej svar
9%
Source: Orvesto Konsument
2017. Helår.

Civilstånd

Ensamstående / Bor i mitt eget hushåll
23%
Gift/Sambo
69%
Bor tillsammans med föräldrar
5%
Ej svar
4%
Source: Orvesto Konsument
2017. Helår.

Boendeform

Bostadsrätt
20%
Hyresrätt
29%
Egen villa/radhus
45%
Annan bostadsform
6%
Source: Orvesto Konsument
2017. Helår.

Generationsgrupper

Den Tysta Generationen
9%
Baby Boomers
47%
Generation X
28%
Millennials
15%
Generation Z
2%
Source: Orvesto Konsument
2017. Helår.
 • Linköpings-Posten
  • Åldersfördelning (procent)
  • Sysselsättning
  • Högsta utbildning
  • Hushållsinkomst/år
  • Civilstånd
  • Boendeform
  • Generationsgrupper
Click the button on products to create an inquiry